УЧИЛИШЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС по повод 8 ми Октомври – Меѓународниот ден за намалување на уништувањето на природата

Драги и почитувани наши ученици, ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп објавува литературен конкурс на кој може да учествуваат сите ученици од шесто, седмо, осмо и деветто одделение од нашето училиште на тема: „ЕКО – КОДЕКС“ (односно правилник од областа на екологијата на кој ќе се придржуваат сите присутни

Повеќе

Кодекс за однесување и постапување на учениците за наставата од далечина – од 4 до 9 одделение

1.Ученикот пристапува на Националната платформа за учење на далечина: https://lms.schools.mk/ во која е повикан да се пријави и за пристап добил пристапна шифра. Секој ученик има должност редовно да ги проверува инструкциите на платформата и мејлот кој што го добил и одговорно да се однесува. 2.Пристапот наПовеќе