Првиот училишен ден

Среќен почеток на учебната година драги првачиња! Првиот училишен ден во ООУ ,,Кочо Рацин‘‘ Прилеп, го обележавме со свеченост подготвена за да им посакаме добредојде на нашите првачиња. И покрај специфичната ситуација, нашето училиште организира успешен почеток на школската година.

Повеќе

Известување за првачињата

Почитувани родители и ученици, Прв училишен час ќе се одржи во училишниот двор во централното училиште со следниот распоред: I a од 9.00-9.30ч Iб од 9.40 -10.10ч Iв од 10.20-10.50ч Iг  од 11.00-11.30ч Iд  од 11.40-12.10ч

Повеќе

Кодекс за однесување и постапување на учениците за наставата од далечина – од 4 до 9 одделение

1.Ученикот пристапува на Националната платформа за учење на далечина: https://lms.schools.mk/ во која е повикан да се пријави и за пристап добил пристапна шифра. Секој ученик има должност редовно да ги проверува инструкциите на платформата и мејлот кој што го добил и одговорно да се однесува. 2.Пристапот наПовеќе

Протокол за однесување во училиштето при реализација на наставата со физичко присуство – 1 до 3 одделение

1. Времетраењето на наставата е од 3-5 часа со одмори. Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија. 2. При влезот и во училиштето задолжително е мерење на телесна температура (дозволена до 37.4 степени ц) и дезинфекција на обувките и рацете. З. При влезот и во училиштето

Повеќе