Светски ден на детето

Денес, 20 ноември, денот кога е потпишана Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето, во светски рамки се одбележува Денот на детето. Целта на овој ден е да се потсетиме на сите тешкотии со кои се соочуваат децата во светот и да размислиме за тоа како

Повеќе

Известување: Избор на ученички правобранител

Во понеделник, 30.11.2020 година, на одделенски час ќе бидат спроведени изборите за ученички правобранител. Право на глас имаат учениците од 7, 8 и 9 одделение. Изборот ќе се изврши со приложен анкетен лист, а гласањето ќе се одвива анонимно. Пријавени кандидати: Анастасија Ангелеска 8 одд. Софија Настоска

Повеќе

Денови на демократијата – Избор на претседател на ученичкиот парламент

По повод на – ,, Деновите на демократијата’’ се одржа конститутивна седница на училишниот парламент на ден 18.11.2020 . По пат на демократско и анонимно гласање избрани се: претседател на училишниот парламент, заменик претседател и секретар на училишниот парламент. Честитки до избраните ученици и им посакуваме успешна

Повеќе

Еко-кодекс литературен конкурс резултати

Драги ученици, ви благодариме за учеството на овој конкурс. Навистина е тежок избор да се одлучи која творба е најдобра затоа што сите се одлични. Но, како творба која исполнува најмногу услови за да биде нашиот нов Еко-кодекс, ја избравме творбата од учениците Давор Божиноски и Михаела

Повеќе

УЧИЛИШЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС по повод 8 ми Октомври – Меѓународниот ден за намалување на уништувањето на природата

Драги и почитувани наши ученици, ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп објавува литературен конкурс на кој може да учествуваат сите ученици од шесто, седмо, осмо и деветто одделение од нашето училиште на тема: „ЕКО – КОДЕКС“ (односно правилник од областа на екологијата на кој ќе се придржуваат сите присутни

Повеќе