Доделени дипломи за учество на карневалот ,,Прочка 2022‘‘

По повод 20-тото издание на карневалот „Прочка“, градоначалникот на Општина Прилеп, Борче Јовчески денес во просториите на Општината оствари средба со учесниците на карневалското дефиле и изложбата на маски. Диплома за најмаска  беше доделена на основното училиште „Кочо Рацин“ во населбата Рид за маската  „Доаѓањето на Аладин“во која  учествуваа вкупно

Повеќе

,,Доаѓањето на Аладин‘‘-најмаска на карневалот ,,Прочка‘‘2022

Маската ,,Доаѓањето на Аладин‘‘ беше прогласена за најмаска на годинешното 20то јубилејно издание на карневалот ,,Прочка‘‘ Во маската учествуваа вкупно 56 ученици, I-г, IV-г, IV-д, V-г ,V-д од нашето ООУ ,,Кочо Рацин‘‘ под менторство на наставничките : Каролина Тренеска, Наташа Аризанкоска, Зоре Ангелеска и Светлана Велкоска.

Повеќе

,,Индијанско село‘‘ прво место на годинешниот карневал ,,Прочка‘‘ 2022

Маската ,,Индијанско село‘‘ составена од 52 учесници од ООУ ,,Кочо Рацин‘‘ од паралелките V – А, Б и В под менторство на наставниците Виктор Здравески, Елена Трајкоска и Пеша Крстеска го освои првото место на годинешниот карневал ,,Прочка‘‘2022

Повеќе

Прием на нашите првачиња во Детската органицазија

Денес, во рамките на Детската недела се спроведе приемот на првачињата во Детската организација. Со почитување на мерките и протоклите, првачињата со гордост ги кажаа стиховите од детското ветување и им беше доделен Детски пасош како потврда за прием во Детската организација. Драги првачиња, ви посакуваме многу

Повеќе

Нашето училиште се приклучува на еколошката кампања на НЛБ Банка со мото: „Да ја зачуваме нашата планета“ – вклучете се во акција за собирање пластични шишиња!

Повеќе

Известување за слободните изборни предмети во IV одделение

ООУ„Кочо Рацин“Прилеп  спроведе  анкета за заинтересираноста на учениците  од IV одделение за избор на два предмети од понудената листа на слободни изборни предмети (согласно упатствата на Водичот на БРО и новата Концепција на основното образование). Анкетата беше се спроведена кај сите ученици  од четврто одделение. Листа на слободни

Повеќе

Информации за почетокот на учебната година

Драги ученици, почитувани родители, Со нетрпение ја  очекуваме  повторната средба со Вас. Фокусирани сме на планирање на уште една  предизвикувачка и непредвидлива учебна година, каде што дефинитивно ќе ни биде потребна  меѓусебна  поддршка и разбирање. Особено ги поздравуваме нашите правчиња и нивните  родители! Веруваме дека ја споделуваме

Повеќе

Првенец на генерацијата за учебната 2020/21година

Врз основа на распишаниот конкурс за избор на Првенец на генерацијата за учебната 2020/21година, комисијата ги разгледа приложените документи од кандидатите деветтоодделенци и согласно правилникот ги рангираше истите. Најпрвин би сакале да им честитаме на сите кандидати за нивното активно учество во сите наставни и вон-наставни активности,

Повеќе

Конкурс за избор на првенец на генерација

ООУ„Кочо Рацин“Прилеп ул. „Борка Талески“ бр.64, Прилеп, Прилеп тел. 048 425 772 или e-mail: kocoracinprilep@yahoo.com Врз основа на училишниот Правилник за  избор и прогласување на ученик на генерацијата  при ООУ„Кочо Рацин“, Прилеп,  Kомисијата распишува КОНКУРС За избор на првенец на генерацијата во учебната 2020/21г  Kомисијата за избор

Повеќе