Денови на демократијата – Избор на претседател на ученичкиот парламент

По повод на – ,, Деновите на демократијата’’ се одржа конститутивна седница на училишниот парламент на ден 18.11.2020 . По пат на демократско и анонимно гласање избрани се: претседател на училишниот парламент, заменик претседател и секретар на училишниот парламент. Честитки до избраните ученици и им посакуваме успешна

Повеќе

Еко-кодекс литературен конкурс резултати

Драги ученици, ви благодариме за учеството на овој конкурс. Навистина е тежок избор да се одлучи која творба е најдобра затоа што сите се одлични. Но, како творба која исполнува најмногу услови за да биде нашиот нов Еко-кодекс, ја избравме творбата од учениците Давор Божиноски и Михаела

Повеќе

УЧИЛИШЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС по повод 8 ми Октомври – Меѓународниот ден за намалување на уништувањето на природата

Драги и почитувани наши ученици, ООУ „Кочо Рацин“ Прилеп објавува литературен конкурс на кој може да учествуваат сите ученици од шесто, седмо, осмо и деветто одделение од нашето училиште на тема: „ЕКО – КОДЕКС“ (односно правилник од областа на екологијата на кој ќе се придржуваат сите присутни

Повеќе

Кодекс за однесување и постапување на учениците за наставата од далечина – од 4 до 9 одделение

1.Ученикот пристапува на Националната платформа за учење на далечина: https://lms.schools.mk/ во која е повикан да се пријави и за пристап добил пристапна шифра. Секој ученик има должност редовно да ги проверува инструкциите на платформата и мејлот кој што го добил и одговорно да се однесува. 2.Пристапот наПовеќе