Известување за првачињата

Почитувани родители и ученици, Прв училишен час ќе се одржи во училишниот двор во централното училиште со следниот распоред: I a од 9.00-9.30ч Iб од 9.40 -10.10ч Iв од 10.20-10.50ч Iг  од 11.00-11.30ч Iд  од 11.40-12.10ч

Повеќе

Протокол за однесување во училиштето при реализација на наставата со физичко присуство – 1 до 3 одделение

1. Времетраењето на наставата е од 3-5 часа со одмори. Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија. 2. При влезот и во училиштето задолжително е мерење на телесна температура (дозволена до 37.4 степени ц) и дезинфекција на обувките и рацете. З. При влезот и во училиштето

Повеќе