Протокол за однесување во училиштето при реализација на наставата со физичко присуство – 1 до 3 одделение

1. Времетраењето на наставата е од 3-5 часа со одмори. Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија. 2. При влезот и во училиштето задолжително е мерење на телесна температура (дозволена до 37.4 степени ц) и дезинфекција на обувките и рацете. З. При влезот и во училиштето

Повеќе