ИЗВЕСТУВАЊЕ до родителите на идните првачиња!!!

Се известуваат родителите на децата кои оваа година ќе се запишуваат во прво одделение дека задолжителниот систематски преглед на видот можат да го закажат преку МОЈ ТЕРМИН со помош на матичните лекари. Систематските прегледи ќе се извршуваат во просториите на кабинетот за ОРТООПТИКА, кој се наоѓа во

Повеќе

Известување за слободните изборни предмети во IV одделение

ООУ„Кочо Рацин“Прилеп  спроведе  анкета за заинтересираноста на учениците  од IV одделение за избор на два предмети од понудената листа на слободни изборни предмети (согласно упатствата на Водичот на БРО и новата Концепција на основното образование). Анкетата беше се спроведена кај сите ученици  од четврто одделение. Листа на слободни

Повеќе

Информации за почетокот на учебната година

Драги ученици, почитувани родители, Со нетрпение ја  очекуваме  повторната средба со Вас. Фокусирани сме на планирање на уште една  предизвикувачка и непредвидлива учебна година, каде што дефинитивно ќе ни биде потребна  меѓусебна  поддршка и разбирање. Особено ги поздравуваме нашите правчиња и нивните  родители! Веруваме дека ја споделуваме

Повеќе