Резултати од одржан натпревар за избор на најдобра лична творба ( песна) во категорија VI – IX одделение:1. ПРВО МЕСТО – Тадеј Велјаноски VIII одделение ООУ”Кочо Рацин”, Прилеп песна ” Копнеж”Ментор: Габриела Стојановски – Станоеска

2. ВТОРО МЕСТО – Леонид Иваноски IX одделение ООУ”Гоце Делчев”, Прилеп песна “Момиче”Ментор: Весна Крстеска

3.ТРЕТО МЕСТО – Камелија Настеска VIII одделение ООУ”Гоце Делчев”, Прилеп песна “Патот кон љубовта”Ментор: Мирјана Јованоска

4. ТРЕТО МЕСТО – Ивана Проданоска VII одделение ООУ”Кире Гаврилоски – Јане”, Прилеп песна “Меѓу сон и јаве”Ментор: Сузана Николоска Комисија:

1. Емона Јованоска – претседател

2. Дарко Ристески – член

3. Силвија Илиеска – член