Браво за Глигор и за неговата менторка??? Успех и на Државниот натпревар!