Учениците имаа едно прекрасно искуство, ги видоа и на себеси пробаа народните носии од Мариовскиот крај – машка и женска невестинска носија и се запознаа со начинот на нивна изработка и употреба. Ова беше прв дел од проектот. Продолжуваме понатаму…..