Учениците од IIIте одд. ја посетија Уметничката галериија во нашиот град под раководство на родтел м-р Маја Ралева Миладиновска и наставничките Павлинче Велјановска, Наташа Мирческа и Весна Паноска и имаа интерактивна средба со дел од учесниците уметници на проектот ПОД НУЛАТА. Темата на проектот е заштита на животната средина, нешто со кое учениците многу добро се запознати. Пораката ја извлековме – Да ја чуваме и сакаме планетата Земја.?