Учениците од 7 и 9 одд. членови на Клубот- Природни науки го посетија одделот микробиологија при Центарот за јавно здравје – Прилеп. Учениците беа запознати со начинот на кој се прибираат и обработуваат материјали во одделот. Во оваа прилика им се заблагодаруваме на домаќините за срдечниот прием.