Учениците од осмо одд.од нашето училиште со наставникот Сокле Митрески беа во посета на оваа компанија каде од блиску и непосредно се запознаа со автоматизација и автоматските процеси!Благодарност до сопствениците!