Петто одделение:1 место Давид Долгоски 3 место Маја Дамеска Шесто одделение:3 место Атанасиј Веселиноски Седмо одделение:1 место Киријана Јовческа2 место Ана Марија Митковска Осмо одделение:2 место Софија Макеска 3 место Каја БошкоскаИм посакуваме среќа на регионалниот натпревар!