Нина Самарџиоска од 9 одд. 1 наградаМарко Ќорвезироски од 9 одд. 2 наградаСтефан Ристески од 9 одд. 2 наградаСофија Иваноска од 8 одд. 2 наградаТадеј Велјаноски од 8 одд. 2 наградаМарија Ангелеска од 8 одд. 3 наградаАнтониј Кузманоски од 8 одд. 3 наградаСофија Макеска, Софија Христоска и Тоше Тодороски се закитија со пофалници за успешно учество.