Успесите на учениците продолжуваат на уште еден натпревар.На регионалниот натпревар по биологија кој се одржа на 07.04.2023год. нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

9 одд.Ева Петреска 🥇наградаЕва Котеска 🥉наградаМихаил Здравески 🥉наградаЅвезда Чавкоска 🥉наградаМихаил Шиклески 🥉наградаИвана Бунтеска 🥉награда

8 одд.Георгина Ивановска 🥈награда Ивана Ангелеска 🥉 наградаИрена Богојевска 🥉наградаАндреј Игнатовски 🥉наградаДимитра Игнатоска 🥉наградаЈован Аврамоски 🥉награда

7 одд.Глигор Иваноски 🥈наградаСофија Иваноска 🥈наградаМарија Ангелеска пофалница 📜Мила Ристеска пофалница 📜Дамјан Николоски пофалница 📜Божидар Ристески пофалница 📜

Им честитаме на учениците и им посакуваме успех на државниот натпревар 🎉🎉🎉