IX одд.Ивана Ангелеска ????награда

Димитра Игнатоска ????награда

Георгина Ивановска ????награда

Марија Петреска ????награда

Ирена Богојевска ????награда

VII одд.Тијана Камческа ????награда

Ана Марија Митковска ????награда

Марко Итов ????награда

Елена Трајкоска ????награда

Марио Анѓелески ????награда

Дафина Биџоска ????награда

Марко Николоски ????пофалница

Ментор: Маја Ристевска

Им честитаме на учениците и им посакуваме успех на државниот натпревар! ????????