На Државниот натпревар на Народна Техника учениците од ООУ Кочо Рацин ги постигнаа следните резултати:Дамјан Николоски во областа Ракетно моделарство прво место,Глигор Иваноски во областа Конструкторство прво место,Благојче Настовски во областа Сообраќајно моделарство прво место,Андреа Микулек во областа Иновации второ место и Давид Николоски во областа Електроника трето место,наставник ментор; Сокле Митрески