1. Нина Димовска – IV
  2. Атанасиј Веселиноски – IV
  3. Киријана Јовческа – V
  4. Каја Бошкоска – VI
  5. Ева Димовска – VII

Овие ученици преминуваат од прелиминарно ниво во полуфинале!

ИМ ПОСАКУВАМЕ УСПЕХ НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ !!!