Раскажуваме, креираме, а потоа меморираме.Tриделна, интерактивна работилница.На работилницата учествуваа ученици од IV одделение од ООУ „Кочо Рацин“, Прилеп.Умните главчиња и вредните рачиња во својата училница ја меморираа сторијата за МоГиЛаТа.