Денес, во рамките на Детската недела се спроведе приемот на првачињата во Детската организација. Со почитување на мерките и протоклите, првачињата со гордост ги кажаа стиховите од детското ветување и им беше доделен Детски пасош како потврда за прием во Детската организација.

Драги првачиња, ви посакуваме многу успех!