?Училиштето е место каде секојдневно нови знења стекнуваме , низ игра и забава светот го спознаваме , па затоа одлучивме дел од тоа што го научивме пред Вас да го покажеме.
✅За таа цел спортската сала при нашето училиште беше местото каде учениците од подрачното училиште,, Кочо Рацин,, РИД покажаа како умешно пеат, глумат и танцуваат, а за нашите другарчиња, идните првачиња беа подготвени и игри за забава .