5то одделение????Давид Долгоски 1во место

????Маја Дамеска 2ро место

7мо одделение????Киријана Јовческа 2ро место

????Ана Марија Митковска 2ро место

8мо одделение????Софија Макеска 2ро место