Наставниците и учениците од “ОУ Кочо Рацин”-рид по повод светскиот ден на аутизмот 2ри април,испратија силна порака за поддршка на сите лица со аутизам.”На светот му се потребни различности а на различните од нас сме им потребни ние”.