Им честитаме на: ????Давид Долгоски????Маја Дамеска????Страшо Волчески????Матеј Дева ➡️ победничка екипа во категоријата од 1️⃣ до 5️⃣ одделение.✨️ Апсолутна доминација покажаа и нашите шампиони во категоријата од 6️⃣ до 9️⃣ одделение: ????Давид Маркушески????Лука Аџи-Митрески????Јован Велески????Атанасиј Веселиноски