???? Дафина Биџска од 7️⃣ одделение, ментор Вера Цветкоска.???? Елена Стојаноска од 6️⃣ одделение, ментор Габриела Темелкоска???? Ивана Ангелеска од 9️⃣ одделение, ментор Вера Цветкоска. Пофалници за успешно учество на Регионалниот добијаа и ученичките:????Јана Димоска од 6️⃣ одделение????Димитра Игнатоска од 9️⃣ одделение. ????❤️???? Им посакуваме многу успех на Државниот натпревар ????❤️????