Шесто одделение????Софија Иваноска – прва награда,????Милана Христоска – втора награда,????Антонија Хаџи Ристеска, втора награда,????Илина Данилова – втора награда,????Дино Камчески – втора награда,????Ана Топчиоска – трета награда????‍???? Ментор: Соња Пирганоска????Атанасиј Веселиноски – прва награда,????Стефан Петровски – прва награда,????Марија Цветкоска – втора награда,????Јован Велески – втора награда,????Марија Велкоска – трета награда,????‍???? Ментор: Љупчо ПреспанoскиПетто одделение????Нина Андоновска – прва награда,????Давид Долгоски – прва награда,????Бисера Милошевска – прва награда,????Теодор Велјаноски – прва награда,????Јана Ачкоска – втора награда,????Софија Личкова – втора награда,????Матеа Кузевска – втора награда,????Ивана Лашкоска – втора награда,????Ема Филипоска – втора награда,????Михаил Секулоски – втора награда,????‍???? Ментор: Соња ПирганоскаЧетврто одделение????Владимир Костоски – прва награда,????Софија Гајтаноска – втора награда,????Дарија Спиркоска – втора награда,????‍???? Ментор: Анета Станкоска????Марија Петкоска – втора награда,????Вања Димковска – втора награда,????Теона Јашмакоска – втора награда,????‍???? Ментор: Горан Аврамоски????Софија Петковска – втора награда,????Михаил Ристески – трета награда,????‍???? Ментор: Ванчо Спиркоски????Максимилијан Петровски – прва награда,????Софија Ангелеска – втора награда,????‍????Ментор: Оливера Костадиновска????Матеј Рошкоски – трета награда,????Лука Станкоски – трета награда,????‍????Ментор: Живка Каралиоска