Една фотографија – илјада зборови! Ова е емоцијата на МТФ ,,Војдан МТФ “Војдан Чернодрински” – Прилеп! Антониј Кузманоски е најмладиот учесник на едукативната програма ,,Чернодрински за деца” и ја имаше честа да го прогласи фестивалот за отворен! Има овој фестивал иднина со вакви деца што сонуваат театар!