????Незаборавни моменти, многу активности, забава и посета на културноисториски споменици на кои секогаш ќе се сеќаваме.Прекрасни дечиња, наставници, асистенти и се разбира најголема поддршка од нашата директорка.