8️⃣ одд????Глигор Иваноски????Софија Иваноска????Тадеј Велјаноски????Стефанија Христоска6️⃣ одд????Милана Христоска????Марија Цветкоска????Стефан Петровски