На натпреварот по англиски јазик кој се одржа на 19.03.2022 во организација на ЕЛТАМ, сите наши ученици освоија прво и второ место. Честитки дечки и продолжете да не правите горди!

ПРВО МЕСТО-   Ана Марија Митковска  5 одд- ментор Билјана Маркоска

ПРВО МЕСТО – Барбара Талеска 5 одд.- ментор Билјана Маркоска

ПРВО МЕСТО – Софија Макеска 6 одд- ментор Марија Јаков

ПРВО МЕСТО- Илина Наумоска 6 одд.- ментор Марија Јаков

ПРВО МЕСТО- Катерина Бозоска 7 одд- ментор Билјана Маркоска

ПРВО МЕСТО- Илија Петрески 7 одд – ментор Билјана Маркоска

ВТОРО МЕСТО- Фросина Богеска 8 одд- ментор Вера Попоска

ВТОРО МЕСТО- Матеја Петреска 8 одд – ментор Вера Попоска

ВТОРО МЕСТО- Мила Бозоска  9 одд- ментор Мартина Ристеска

ВТОРО МЕСТО – Анастасија Ангелеска 9 одд- Мартина Ристеска