Почитувани родители и ученици,
Прв училишен час ќе се одржи во училишниот двор во централното училиште со следниот распоред: 
I a од 9.00-9.30ч
Iб од 9.40 -10.10ч
Iв од 10.20-10.50ч
Iг  од 11.00-11.30ч
Iд  од 11.40-12.10ч