Од 22.03 до 24.03.2022 нашите шесто- и седмоодделенци се дел од меѓународната онлајн мобилност која се одржува под менторство на ??Латвија?? на тема: Значeњето на нашето култирно наследство.