??‍♂️?? Еве и наш придонес кон здравјето, културата и природата ?‍♂️??? Ние, учениците од 4а и 4б одделение возбудени, насмеани и задоволни покажавме дека умееме за момент да ги потсетиме сите да запрат со своите автомобили и да покажат дека природата заслужува почит, разбирање и грижа. Благодарност до ОВР Прилеп т.е. до Одделението за безбедност во патниот сообраќај, како и до сите родители кои со своето присуството не поддржаа и го направија овој настан ден за памтење.