Маската ,,Доаѓањето на Аладин‘‘ беше прогласена за најмаска на годинешното 20то јубилејно издание на карневалот ,,Прочка‘‘ Во маската учествуваа вкупно 56 ученици, I-г, IV-г, IV-д, V-г ,V-д од нашето ООУ ,,Кочо Рацин‘‘ под менторство на наставничките :

Каролина Тренеска, Наташа Аризанкоска, Зоре Ангелеска и Светлана Велкоска.