На државниот натпревар по Природни науки којшто се одржа на 10.06.2023 год. на Природно-математичкиот факултет во Скопје нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

4️⃣одд.⬇️

✴️Теодор Велјаноски🥈 награда

✴️Михаил Секулоски 📜 пофалница

👩‍🏫Ментор: Весна Мегленска

✴️Давид Долгоски🥈 награда

✴️Софија Личкова 🥈 награда

👨‍🏫Ментор: Гоце Бумбароски

✴️Матеа Кузевска 🥉награда

👩‍🏫Ментор: Виолета Спиркоска

✴️Нина Андоноска🥈 награда

✴️Јана Ачкоска 🥉 награда

👩‍🏫Ментор: Јасна Костадиновска

5️⃣одд. ⬇️

✴️Атанасиј Веселиноски 🥇 награда

✴️Стефан Петровски🥈 награда

✴️Милана Христоска🥉 награда

✴️Илија Биковски📜пофалница

✴️Антонија Хаџи Ристеска 📜пофалница

✴️Дино Камчески учество

👩‍🏫Ментор: Соња Приганоска

6️⃣одд.

✴️ Ана Марија Митковска 🥈 награда

✴️ Тијана Камческа 🥉награда

✴️ Стефан Волчески 📜 пофалница

✴️ Марко Николоски 📜пофалница

👩‍🏫Ментор: Маја Ристевска