На државниот натпревар по Природни науки којшто се одржа на 10.06.2023 год. на Природно-математичкиот факултет во Скопје нашите ученици ги постигнаа следните резултати:

4️⃣одд.⬇️

✴️Теодор Велјаноски? награда

✴️Михаил Секулоски ? пофалница

?‍?Ментор: Весна Мегленска

✴️Давид Долгоски? награда

✴️Софија Личкова ? награда

?‍?Ментор: Гоце Бумбароски

✴️Матеа Кузевска ?награда

?‍?Ментор: Виолета Спиркоска

✴️Нина Андоноска? награда

✴️Јана Ачкоска ? награда

?‍?Ментор: Јасна Костадиновска

5️⃣одд. ⬇️

✴️Атанасиј Веселиноски ? награда

✴️Стефан Петровски? награда

✴️Милана Христоска? награда

✴️Илија Биковски?пофалница

✴️Антонија Хаџи Ристеска ?пофалница

✴️Дино Камчески учество

?‍?Ментор: Соња Приганоска

6️⃣одд.

✴️ Ана Марија Митковска ? награда

✴️ Тијана Камческа ?награда

✴️ Стефан Волчески ? пофалница

✴️ Марко Николоски ?пофалница

?‍?Ментор: Маја Ристевска