???????????? Little Hippo: Борис Марковски, Дејан Крстески

Hippo 1: Марко Тошески, Матеја Миновска, Давид Долгоски, Сара Наумоска, Теодор Маркоски

Hippo 2: Киријана Јовческа

Hippo 3: Софија Макеска

Честитки дечки и успех на полуфинале ????????????