Честитки за нашите ученици и нивните ментори за постигнатиот успех на регионалниот натпревар по Природни Науки и пласман на државен натпревар. 🏆🏆🏆

4то одд.

👩‍🦰Ментор- Весна Мегленска

Теодор Велјаноски 🥇награда(пласман на државен натпревар)

Михаил Секулоски 🥈награда(пласман на државен натпревар)

👨‍🦰Мантор- Гоце Бумбароски

Софија Личкова 🥇награда(пласман на државен натпревар)

Давид Долгоски 🥇награда(пласман на државен натпревар)

Стефан Кондоски 🥉награда.

👩‍🦰Ментор – Виолета Спиркоска

Матеа Кузевска🥇награда(пласман на државен натпревар)

Ина Ристеска🥉награда

Стефанија Спасеска🥉награда

Бисера Ѓорѓиоска🥉награда(без учество)

Стилијан Кондоски пофалница.

👩‍🦰Ментор-Јасна Костадиноска

Јана Ачкоска 🥈 награда(пласман на државен натпревар)

Нина Андоноска 🥈 награда(пласман на државен)

5то одд

👩‍🦰Ментор- Соња Пирганоска

Атанасиј Веселиноски 🥇награда(пласман на државен натпревар)

Илија Биковски 🥇награда(пласман на државен натпревар)

Милана Христовска 2🥈награда(пласман на државен натпревар

Стефан Петровски 🥈награда(пласман на државен натпревар

Антонија Хаџи Ристеска 🥈награда(пласман на државен натпревар

Дино Камчески 🥈награда(пласман на државен натпревар)

Софија Иваноска 🥉награда(без учество)

Илина Данилова 🥉награда(без учество)

Теодор Тркалески 🥉награда(без учество)

Методиј Христоски 🥉награда(без учество)

6то одд.

👩‍🦰Ментор-Маја Ристеска

Ана Марија Митковска 🥇награда (пласман на државен натпревар)

Тијана Камческа 🥈награда (пласман на државен натпревар)

Марко Николоски 🥈награда(пласман на државен натпревар)

Стефан Волчески 🥈награда (пласман на државен натпревар)

Марио Анѓелески 🥉награда

Горјан Талески 🥉награда