Денес на “Квизот на знаења” по предметните математика, физика, хемија и биологија организиран од ООУ “Кире Гаврилоски-Јане” учествуваа ученици од сите училишта во нашата Општина.

🥇Првата награда ја освоија ООУ “Кочо Рацин”

👏Честитки до учениците

Ева Петреска

Михаил Маркушески

Михаил Здравески