И во нашето училиште ,,Кочо Рацин’’ наставниците и учениците преку различни работилници и презентации ги поддржаа лицата со АУТИЗАМ во нивната секојдневна борба на семејствата за подобрување на квалитетот на живот , прифаќање на различностите и остварување на правата на децата и лицата со АУТИЗАМ Да се залагаме да им помагаме и поддржуваме секој еден ден не само на Светскиот ден на свесноста за АУТИЗАМ.