Денес, 30.3.2021 се одржа онлајн настан во рамките на Отворениот ден на Демократијата на тема ,,Насилство и справување со насилство”. Предизвикот беше голем за сите, како за организаторите – учениците, така и за нас возрасните. Им благодариме на сите 80+ посетители кои зедоа активно учество на настанот! За нас секој ваков настан е вреден и го збогатува нашето искуство!

Во прилог може да ги погледнете фотографиите од денешните активности и колекцијата од изработки од ученичката акција.

https://padlet.com/eliveleska/i8r63x353kzrirs3?fbclid=IwAR0pPM_nKClDm458bIb_FMVCrEltX4DY2qG9y0jHpAcz1562he8lBTRkUx8