Маската ,,Индијанско село‘‘ составена од 52 учесници од ООУ ,,Кочо Рацин‘‘ од паралелките V – А, Б и В под менторство на наставниците Виктор Здравески, Елена Трајкоска и Пеша Крстеска го освои првото место на годинешниот карневал ,,Прочка‘‘2022