Во понеделник, 30.11.2020 година, на одделенски час ќе бидат спроведени изборите за ученички правобранител. Право на глас имаат учениците од 7, 8 и 9 одделение. Изборот ќе се изврши со приложен анкетен лист, а гласањето ќе се одвива анонимно.

Пријавени кандидати:

  1. Анастасија Ангелеска 8 одд.
  2. Софија Настоска 8 одд.
  3. Марко Костадиноски 8 одд.
  4. Давор Стојаноски 7 одд.
  5. Михаил Здравески 7 одд.