Гордост е да се има колешка и наставничка на нашите ученици по македонски јазик – писателка која веќе 2 години е член на Друштвото на писателите на Македонија!ООУ Кочо Рацин и посакува продолжување на успешната активност на Габриела Стојаноска – Станоеска!