Денес нашето училиште го посетија претставници волонтери од Црвен Крст . Тие имаа организирано квиз по општи знаења кој беше наменет за учениците од VIII одделение . Секое одделение учествуваше со група од четири ученици -претставници кои се натпреваруваа и ги измерија своите знаења .