Во спортската сала на ООУ”ДОБРЕ ЈОВАНОСКИ”, ПРИЛЕП завршија натпреварите по групи во ФУТСАЛ МАШКИ за ОСНОВНИТЕ училишта за 6 и 7 одделение од Општина ПРИЛЕП . На овие натпревари Постигнати се следните резултати

1 место ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРИЛЕП

2 место ООУ КОЧО РАЦИН ПРИЛЕП

3 место ООУ СТРАШО ПИНЏУР. с. МАЛО КОЊАРИ