Првенец на квадрат,Нашите првенци:Анастасија Ангелеска и Михаил Шапчески! Ако знаењето е сила и моќ токму Вие го докажавте во нашето училиште.Искрено Ви посакуваме патот на светлината да ве следи во животот и гордо да чекорите по патеката на успехот! Се гордееме со Вас сите Кочовци!