На овој ден беше присутен градоначалникот на Општина Прилеп Борче Јовчески , заедно со нашите ученици и директорката Јулијана Тренкоска го одбележаа овој ден со засадување на дрвца од видот (туи) во нашиот училишен двор !